Om

Välkommen till Maskulint

Vi som startat denna portal har gjort detta med ett syfte; att bli de bästa män vi kan bli! Vi förenas av vår gemensamma strävan efter personlig utveckling och i vår identitet som män.

Vi är ingen syjunta där vi sitter och flätar varandras skägg och klappar varandra på ryggen för att vi föddes med penisar. Vi är en samlingsplats för män som vill ta kontroll över sitt eget öde, som vill bli starkare, smartare och mer effektiva. Som vill avancera i företagsamhet, i fysiska prestationer, i relationer och dominera i alla livets områden.

Vi anser att vara en man står för mer än din könstillhörighet. Din manlighet är något som förpliktigar, en livslång utmaning och något värt att försvara. Det handlar om heder, ansvarstagande, självständighet, styrka och mod.

Läs även:

Maskulints tre pelare
Jack Donovan och de fyra manliga dygderna
Vad är Manosfären?
Manlig terminologi
Maskulint läslista

Vad är maskulinitet?

Frågor om Maskulint.se?

Maskulint.se är en portalsida med syfte att inspirera och guida män till att bli bättre män.

Vad står Maskulint.se för?

Maskulint.se står för maskulinitet.

Vilka riktar sig sidan till?

Alla män som vill utvecklas i sin maskulinitet. Det gäller alla oavsett ras, läggning och religion.

Har Maskulint.se några politiska värderingar?

Nej, vi är politiskt obundna. På grund av att vi hyllar det maskulina är det dock en vanlig missuppfattning att Maskulint.se startades för att bråka med feminister och vänstersympatisörer. Så är definitivt inte fallet. Vi fokuserar på det maskulina, och ignorerar våra belackare.

Varför startades Maskulint.se?

Vi har noterat hur många män, oss själva inkluderat, varit förvirrade i sin manlighet. Det rör dels vad manlighet är (inte ölmagar, sport och motorer) och otydlighet gällande maskulina ideal och förebilder. Dessutom förlöjligas ofta män och manlighet i den tid och på den plats vi lever på. Män har blivit en paria, medan kvinnor hyllas och har förkämpar, både kvinnor och män. Vi på Maskulint.se ser det maskulina och det feminina som viktiga krafter som båda behövs för att föra mänskligheten framåt. Vi har valt att fokusera på den ena av dessa krafter, vilket inte betyder att vi är det femininas fiender.

Vilka ligger bakom Maskulint.se?

Ernst Robert Almgren och Dan Forslund. Almgren driver bloggen Leva Fett om träning och hälsa (specialinriktning paleo/LCHF), med en politisk bakgrund (såväl höger som mer liberal sådan) och är även poet och skribent. Dan Forslund är poddare/författare och jobbar med digital marknadsföring.

Vem är ansvarig?

Ernst Robert Almgren och Dan Forslund är medgrundare till webbplatsen. Ansvaret för publicerat material är gemensamt, och publicering sker i samråd. För material som produceras av gästskribenter, ordinarie skribenter eller övriga personer tas gemensamt ansvar. Vi bibehåller oss dock rätten att inte dela åsikter med skribenterna.

Läs även: Frågor och svar om Manosfären